Ekmaco

Vi hämtar och återvinner ert avfall!

Ekmaco

Om Ekmaco

Vi hämtar och återvinner ert avfall!

Företaget Ekmaco AB startade på 80-talet av Clas Urell med syfte att driva jordbruket på Ekhamns Gård utanför Knivsta.

Med tiden utvecklades företaget med nya verksamhetsområden, varav återvinning i dagsläget utgör den största, men vi arbetar även med snickeriarbeten och lättare entreprenadsarbeten.

Återvinningsverksamheten startade med en försöksverksamhet i mindre skala tillsammans med den lokala ICA-handlaren i Knivsta. Tanken var att använda resurserna i jordbruket för att sköta transporter, mellanlagring och avsättning av organiskt material på våra egna marker.

Snart hade man uppmärksammat detta på en högre nivå hos ICA vilket resulterade i starten av dotterbolaget Ekmaco ReAgro AB. Genom det företaget utvidgades området från att vara bara Knivsta till att omfatta flera orter runt om landet där lokala lantbrukare på samma sätt skötte återvinningen för ortens företag. Allt på franchisebasis.

Idag är Ekmaco en av 15 franchisetagare i Sverige som jobbar enligt ReAgros koncept. Genom vårt arbete drar vi vårt strå till stacken för en hållbar framtid.