Ekmaco

Vi hämtar och återvinner ert avfall!

Ekmaco

Återvinning

Ekmaco återvinner

Vi på Ekmaco sköter återvinningen åt stora köpcentra men även separata butiker, företag, bostadsrättsföreningar, församlingshem, hotell och restauranger.

Området för vår verksamhet är förlagt till regionen kring Stockholm, Knivsta och Sigtuna, Märsta, Uppsala, Örbyhus och Månkarbo.

Vi hämtar ditt källsorterade material och ser till att det återvinns på ett miljömässigt rätt sätt samt ordnar så att du får rengjorda kärl tillbaka.