Ekmaco

Vi hämtar och återvinner ert avfall!

Ekmaco

Välkommen till Ekmaco

Vi hämtar och återvinner ert avfall!

En stor del av företagens avfall eldas upp. Men så kallad energiåtervinning är oftast inte det bästa sättet. Vårt mål är istället att så mycket som möjligt ska materialåtervinnas och bli en del av kretsloppet.

Vi tar hand om avfallet från din butik, hotell, restaurang, kontor, industri mm och ser till att så mycket som möjligt återvinns på rätt sätt. Över 90% av ditt avfall kan återföras i kretsloppet!

Ekmaco arbetar i Uppsala och Knivsta enligt ReAgros koncept för återvinning som tillämpas på ett 20-tal andra orter runt om i landet. En del komposteras på gårdarna och sluter kretsloppet redan där, resten tas om hand på ett miljöriktigt sätt.

Din insats som kund till oss är att sortera lite noggrannare. Vi hämtar enligt ett uppgjort schema där vi byter ut dina fyllda kärl mot tömda och rengjorda så att du slipper dålig lukt från ofräscha kärl.

När du behöver hjälp med att transportera bort andra typer av avfall – kanske efter byte av inredning eller en kyldisk i butiken som gått sönder – tar vi hand om det också.

Det ska vara bekvämt att vara kund hos Ekmaco.

Vi hämtar och återvinner ert avfall!