Välkommen till Ekmaco

Ekmaco AB bedriver sedan 80-talet jordbruk på Ekhamns gård

✔ Information om övrig verksamhet på gården – bland annat uthyrning av festlokal – hittar du på Ekhamns hemsida »
🗨 Vid eventuella frågor hänvisar vi till Mikael Bengtson, telefon 070-590 59 99.

Ekhamns Gård
Ekhamns Gård