Återvinning

Vi på Ekmaco sköter återvinningen åt stora köpcentra men även separata butiker, företag, bostadsrättsföreningar, församlingshem, hotell och restauranger. Området för vår verksamhet är förlagt till regionen kring Uppsala, Knivsta och Sigtuna. Vi hämtar sorterat material och ser till att det återvinns på ett miljömässigt rätt sätt.